Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETŐ

Az Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület tájékoztatja a versenyein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. Az Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a fent említett törvényi feltételeknek és az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai

Név: Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület

Székhely: 9700 Szombathely, Erkel Ferenc utca 39.

Postacím: 9700 Szombathely, Erkel Ferenc utca 39.

Cégjegyzékszám: 01-09-729245

Adószám: 188700661-18

E-mail cím: futniiskell@gmail.com

Telefonszám: +36303516930

Fax: -

Honlap: vasiterepfuto.webnode.hu , orsegtrail.webnode.hu

Adatvédelmi nyilvántartási szám: 01389-0001

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Versenyeinkre való nevezésével, illetve online nevezési rendszerünkbe való beregisztrálásával Ön hozzájárul a lent részletezett adatainak kezeléséhez.

Az adatkezelés célja és időtartama

Az Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület által folytatott adatkezelés általános célja:

 • ügyfeleink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,
 • statisztikák, elemzések összeállítása,
 • szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.

Marketingtevékenységünk részletezése

Marketingtevékenysége keretében az Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület

 • statisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait és megalapozza akcióit,
 • sportrendezvényeit hirdeti különböző elektronikus felületeken

Adattovábbítás külföldre

Az Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre.

Adatfeldolgozó partnereink

Weboldalunk üzemeltetője a webnode.hu

Címe: Webnode AG

Gartenstrasse 3, 6304 Zug

Switzerland

Honlapja: https://www.webnode.hu/

Elérhetőségeik felsorolása: https://www.webnode.hu/elerhetoseg/

A webnode.hu a szokásos szerver hosting szolgáltatást nyújtja, azaz gondoskodik az webszerver működéséről és biztonságáról, de a rendszerünkben tárolt adatokat ezen túlmenően (pl. saját céljaira) nem kezeli. A szolgáltató biztonsági okból a webszervereken általánosan szokásos naplózást végzi (felkeresett oldal neve, a látogatás időpontja, a látogató IP-címe).

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez az egyesületen belül csak azon munkatársak jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak:

 • a rendszergazda és az adatbázis kezelője,
 • a pénzügyi munkatársak (könyvelő),
 • a marketinges munkatárs.

Az adatkezelésben érintett szervereink helye

Az Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület adatkezelésének helye az Alpokalja SK székhelye (9700 Szombathely, Erkel Ferenc utca 39. .) Itt üzemel fő adatbázisszerverünk is.

Weboldalunkat a webnode.hu (Webnode AG Gartenstrasse 3, 6304 Zug Switzerland ) szervertermében elhelyezett szerver szolgáltatja.

Online nevezési szerverünk a webnode.hu szervertermében van (Webnode AG Gartenstrasse 3, 6304 Zug Switzerland ).

A weboldalak látogatásakor keletkező adatok

Mint minden webszerver az interneten, a mi webszervereink is automatikusan tárolnak egyes adatokat a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. Weboldalunk felkeresésekor a szerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:

 • a látogatás időpontja,
 • a megtekintett oldal címe,
 • a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),
 • a látogató IP-címe,
 • a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző típusát, verziószámát tartalmazza.

Sütik (cookies) használata

Weboldalunk nem használ sütiket

Adatok törlése

Ügyfeleink a törvény alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, hogy az Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület vagy annak valamely munkatársa megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület (-el) valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy az Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 36-1/391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

Az Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület kikötése

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.